Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:
Vårturneringen utsatt til mai 05.april 2021

Endringer av de nasjonale smitteverntiltakene gjør at vi dessverre ikke er i stand til å starte opp med fysisk turneringsaktivitet rett etter påske.

Vi gjør et aller siste forsøk på å arrangere turnering før sommeren med oppstart helt i slutten av april og avslutning i månedsskiftet juni/juli. I tillegg åpner vi muligheten for å fremskynde noen partier fra de siste rundene dersom noen av deltakerne planlegger feriereise før turneringen er avsluttet.

Se mer informasjon om spilledatoer og smitteverntiltak på turneringens hjemmeside:

Som et tilbud til medlemmene våre mens vi venter på at klubblokalene åpner igjen, kommer vi til å arrangere en 9 runders hurtigsjakkturnering på SpillSjakk med tre runder per mandag fra 12. til 26. april. Betenkningstiden blir noe lenger enn i de turneringene vi har gjennomført fram til nå. Mer info om denne turneringen kommer i en egen nyhetssak om ikke så veldig lenge.

ES


Forrige nyhet Neste nyhet