Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:
Forsiktig gjenåpning for sjakkspilling i våre lokaler 28.mai 2020

Styret i TSF har blitt enige om at vi forsøker en forsiktig gjenåpning av våre lokaler, primært for å spille ferdig Klubbmesterskapet. Gjeldende retningslinjer fra NSF for gjennomføring av sjakkaktivitet vil følges. Det vil spilles maksimalt 5 partier per kveld, og det settes inntil videre en øvre grense på 14 personer samtidig i lokalet. 

Vi tar sikte på å gjenåpne fra og med torsdag 4. juni og vil holde åpent fortrinnsvis på mandager og torsdager.

Deltakere i Klubbmesterskapet vil få en e-post med mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det vil naturligvis være helt opp til hver enkelt deltaker om man ønsker å spille ferdig turneringen eller ikke.

TK 


Forrige nyhet Neste nyhet