Antall besøkende siden 07.06.2009:
Den følgende partianalysen av Egil Eikseth er hentet fra første utgave av TSFs medlemsblad Skák, i september 1998.

Side 1

MESTERMØTE

Redaksjonen av "Skák" har uttrykt ønske om et parti som viser viktige sider ved mitt sjakklige talent, både spillestil, forsvarsstyrke og angrepsevne. At den er formidabel kan både herrene Monsøy, Robertsen og Bjørge vitne om. Kolås viste en egen interesse for min oppfinnelse, Alzheimers åpning. Men, dessverre. Jeg har glemt førstetrekket, og kunne verken huske om jeg hadde spilt åpningen eller hvor partiet befant seg.

Nå vil ett parti bare gi inntrykk av meg som hvit- eventuelt: sortspiller. Jeg har derfor funnet frem et parti som lar alle sider ved mitt talent, både de defensive og de aggressive, tre frem. I dette partiet spilte jeg mot meg selv. Resultatet ble et fyrverkeri av et parti - det skulle vel ikke forundre. Problemet var selvfølgelig, dersom en av farvene vant: Hvem skulle utropes som vinner?

Hvit: Egil Eikseth
Svart: Egil Eikseth
Wienerforsvaret

1 e2 - e4 -
 
Et trekk Robert Fischer og jeg foretrekker. Jeg kjenner min motstander så godt at jeg aner svaret.
1 - e7-e5
 
Nettopp! Men altså: Ren teori.
2 Sb1 - c3 -
 
Normalt spiller jeg Lc4. Min motstander kjenner jo mine yndlingsåpninger ut og inn. Teksttrekket er et forsøk på å bringe ham ut av fatning. (Et tveegget sverd!!)

2 - Lf8-c5!
 
Som skulle jeg spilt det selv! Psykologisk sett et overlegent trekk.

3 Sc3 - a4 -
 
"Ein Springer am Rande...." Macht er immer ein Schande? Lc5 må erklære seg!

3 - Lc5 x f2 +
 
Det ante meg! Der erklærte den seg!

4 Ke1 x f2 Dd8 - h4 +
5 Kf2 - e3 -
 
Hvit planlegger en kongevandring som ender på c6. Også Moses brøt opp fra Gosen i Egypten på vei mot det lovede land. Hvorfor skal så den hvite kongen oppholde seg ved kjøttgrytene på e1 eller g1?

5 - Dh4 - f4 +
6 Ke3 - d3 d7 - d5
7 Kd3 - c3 Df4 x e4
8 Kc3 - b3 Sb8 - a6
9 a2 - a3 -
 
Jeg aner ikke, jeg vet at planen er å spille Sc3 - og alt er over! (For hvem??) Det er i slike krisesituasjoner geniet opplyser brettet:

9 - De4 x a4 + !!!!!!!!!!!

Side 2
Under analysen etter partiet var svart sikker på at dette ville ikke hvit ha sett. Det gadd ikke hvit svare på. Selvfølgelig.

10 Kb3 x a4 Sa6 - c5 +
11 Ka4 - b4 a7 - a5+!!
 
(Utrolig godt spilt!)

12 Kb4 x c5 -
 
Her bød hvit remis. Svart avslo!

12 - Sg8 - e7
13 Lf1 - b5 + Ke8 - d8
14 Lb5 - c6 ! -
 
Her gav svart uttrykk for sin storsinnede beundring. ("Jeg så det også, men du gjorde det!")

14 - b7 - b6 +
 
b7xc6 ville sikret kongen en evig fredet plett på c5.

15 Kc5 - b5 Se7 x c6
16 Kb5 x c6 Lc8 - b7 +
 
Et trekk hvit hadde forutsett, som vanlig! At løperen er rene revegiften, er åpenbart: Kxb7, Dg4+, Kd6 og Th8 - b8 ++!

17 Kc6 - b5 Lb7 - a6 +
 
Om Ka4: Lc4 fulgt av b5++.

18 Kb5 - c6 La6 - b7 +
 
Jeg trengte ikke lang tid på å trykke min hånd, og takke for et uhyre velspilt parti!! Remis! Resultatet må sies å være rettferdig!

P.S.: Etter partiet kunne min motstander opplyse om at partiet - trekk for trekk - var identisk med partiet Hamppe - Meitner, gjengitt i "Knaurs Schachbuch" av Martin-Beheim-Schwarzbach, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaurs Nachf, München-Zürich!

En tilfeldighet? Neppe!