Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:


Lokaler Kjøpmannsgata 5, 5. etg
Spillekvelder Vanligvis mandager og torsdager, men dette avhenger av hvilke turneringer som spilles. Derfor anbefales det å følge med på annonseringer her på hjemmesiden.
Åpningstid 1830, dersom ikke annet er bestemt.
PostadresseKjøpmannsgata 5, 7013 Trondheim

Priser

Følgende priser gjelder for 2019 og 2020:
SeniorJunior og yngreStudent
Medlemskapkr 1200kr 600kr 750
Etter 1.septemberkr 600kr 300kr 375
Bimedlemmerkr 600kr 300kr 375
Bimedlem etter 1. septkr 300kr 150kr 200
Turneringsavgifterkr 200kr 100kr 200
Totalkontingent*kr 2000
 
Kontonummer4202 49 42966
Kontonummer TSFU4202 53 23828
Vipps-nummer88365 (PS: Kun for små beløper)

Ferske sjakkspillere, altså spillere som ikke har vært medlem i Norges Sjakkforbund de siste 10 år, betaler kun halv pris på første kontigent.

Man må allerede være medlem av NSF (f. eks. gjennom en annen klubb) for å kunne bli bimedlem. Bimedlemmer har rett til å delta i alle interne turneringer i TSF, men kan ikke representere TSF i seriesjakken.

*Totalkontingenten innebærer i tillegg til medlemskap, fri start i alle klubbturneringer og gratis varm drikke på klubben. Man får også 50 % rabatt på alle interne evenementer, simultaner, foredrag, osv.

Styret

Styret kan kontaktes på e-post: styret@tsf.no

Leder Tore Kolås 982 83 907
Kasserer Pål I. Østgaard 922 14 013
Styremedlem Even Thingstad  
Styremedlem Erling Skjelstad  
Styremedlem og leder TSFU