Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:


Lokaler Kjøpmannsgata 5, 5. etg
Spillekvelder Vanligvis mandager og torsdager, men dette avhenger av hvilke turneringer som spilles. Derfor anbefales det å følge med på annonseringer her på hjemmesiden.
Åpningstid 1830, dersom ikke annet er bestemt.
PostadresseKjøpmannsgata 5, 7013 Trondheim

Priser

Følgende priser gjelder for 2017:
SeniorJunior og yngreStudent
Medlemskapkr 1200kr 600kr 750
Etter 1.septemberkr 600kr 300kr 375
Bimedlemmerkr 600n/an/a
Turneringsavgifterkr 200kr 100kr 200
Totalkontingentkr 2000
 
Kontonummer4202 49 42966
 
Kontonummer TSFU4202 53 23828

Ferske sjakkspillere, altså spillere som ikke har vært medlem i Norges Sjakkforbund de siste 10 år, betaler kun halv kontingent første året.

Bimedlemmer betaler redusert medlemskontingent, med unntak av totalkontingenten. Bimedlemmer har rett til å delta i alle interne turneringer i TSF. De kan imidlertid ikke representere TSF i lagsjakken.

Totalkontingenten innebærer i tillegg til medlemskap, fri start i alle klubbturneringer og gratis varm drikke på klubben. Man får også 50 % rabatt på alle interne evenementer, simultaner, foredrag, osv.

Styret

Styret kan kontaktes på e-post: styret@tsf.no

Leder Tore Kolås 982 83 907
Kasserer Tore H. Løvaas 450 31 382
Styremedlem Even Thingstad  
Styremedlem Sondre Stai  
Styremedlem og leder TSFU Atle Ruud