Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:
Klubbmesterskapet utsettes til høsten 11.mars 2021

Det offisielle Klubbmesterskapet blir utsatt til i høst. Årsaken er at det er for mye usikkerhet rundt gjemnnomføringen av turneringen nå før sommeren. Vi har likevel ikke gitt opp å arrangere en langsjakkturnering før sommeren. Vi setter derfor nå opp en vårturnering med oppstart etter påske. Denne turneringen vil bli nokså lik det planlagte Klubbmesterskapet med grupper som spiller på ulike ukedager. De som allerede er påmeld Klubbmesterskapet vil automatisk være påmeldt denne vårturneringen, og de som ikke ønsker å delta på vårturneringen bes om å melde fra om dette. Denne nyheten vil oppdateres med ny informasjon.

TK 


Forrige nyhet Neste nyhet