Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:
Referat fra årsmøte 08.mars 2018

Årsmøte i TSF ble holdt 6. mars. Det sittende styret ble gjenvalgt med unntak av Tore Løvaas som overlot plassen til Pål Inge Østgaard. En stor takk rettes til Tore for uvanlig lang og tro tjeneste som kasserer i klubben!

Et høydepunkt på årsmøtet var at Tore Sandmark ble utnevnt til æresmedlem i klubben. 

TK


Forrige nyhet Neste nyhet