Bilder fra TSF

Antall besøkende siden 07.06.2009:
Kontingent 02.februar 2017
Det er tid for å betale kontingenten. For å få neste nummer av Sjakkbladet og forstsatt medlemskap må den betales senest 26. februar. Kontonummer ( 4202 49 42966 ) og satser finnes på "kontakt-siden".
Forrige nyhet Neste nyhet